Coaching van Brand is: Kortdurend en praktisch, met oog voor dieperliggende oorzaken en processen.
Je zoekt naar oplossingen in het hier en nu en bovenal sta jij als coachee centraal.

Als coach zie ik mensen in alle fases van hun transitie en ook lang nadat die al ‘klaar’ is. En omdat ik zelf ook trans ben weet ik vaak snel tot de kern te komen.

Veel mensen denken dat ze naar psycholoog moeten voor vragen rondom hun genderidentiteit, maar dat hoeft vaak helemaal niet.
Als NOBCO coach werk ik vooral in het hier en nu. Dat betekent dat we wel kijken naar het verleden zodat je kunt begrijpen waar bepaalde dingen vandaan komen, maar dat we daarna ook snel teruggaan naar wat je daarmee kunt doen om je in het hier en nu beter te voelen, om een beslissing te nemen of bijvoorbeeld beter te communiceren met de mensen om je heen. Je werkt aan een zelfgekozen positief doel.
De meeste coachvragen, ook al lijken ze in het begin complex, zijn in een sessie of 5 à 7 wel opgelost. Coaching is dus vooral kortdurend en praktisch. Wat heb jij nu nodig om verder te komen? Je zet uiteindelijk zelf de stappen en je coach is er om je daarbij te helpen, om je aan te moedigen. Om vragen te stellen die je probleem duidelijker voor je maken, om mee te oefenen en om modellen aan te reiken waar je mee verder kunt.

Zelf stappen zetten, verantwoordelijkheid nemen is natuurlijk enorm lastig. Als het makkelijk was dan had je het allang gedaan, toch? Een coach helpt je over die hobbels heen.
Je coach is je spiegel, hij/zij/hen stelt je verhelderende vragen, stimuleert je om op onderzoek uit te gaan: dan heb je meer aan iemand met levenservaring. Ik ben geen doorsnee coach. Mijn proces en levensbagage is voor elke potentiële coachee verrijkend en maakt me onderscheidend.

Verschil met psycholoog/psychotherapeut

Een psycholoog is opgeleid om te kijken vanuit de ‘klacht’ en daar een stoornis aan te verbinden. Een psycholoog/psychotherapeut/psychiater werkt vanuit het medisch model. Hij/zij/hen weet wat er met je aan de hand is en wat daar aan gedaan moet worden. Dat noemen we een ‘wetende houding’: de psycholoog weet wat er je mankeert en weet ook wat er gedaan moet worden om je beter te maken.
Een coach/counselor of psychosociaal therapeut werkt vanuit een niet wetende houding op de inhoud, maar is uiteraard deskundig op het proces. Je gaat dus uit van een gelijkwaardige relatie. De coach/counselor staat open voor jouw verhaal en duwt je niet in een specifiek hokje. Jij bent degene die het beste weet wat er aan schort. Je werkt samen aan oplossingen en het aanleren van nieuw gedrag.

Wanneer je bijvoorbeeld last hebt van ernstige angstproblemen, stevige depressie, etc, dan lukt het je niet altijd om de verantwoordelijkheid te pakken voor je eigen proces. Dan heb je intensievere hulp nodig, van een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Ik verwijs je dan ook in overleg met jou door.

Coaching / counseling / begeleiding

Wat is het verschil tussen coaching en counseling? Velen zien counseling meer diepgravend in het verleden, meer mens gericht. En coaching vooral gericht op taken en actie. Voor mij liggen ze in elkaars verlengde. Het is verstandig om te kijken waar iets vandaan komt voordat je tot actiestappen overgaat. Of dat nu over persoonlijke of meer taakgerichte problemen gaat. Want dat geeft je een beter idee van wat je eraan kunt doen.

Ik ben nu ook in opleiding tot psychosociaal therapeut (en kindertherapeut). Daarmee kan ik dieper gaan met iemand en heb ik nog meer methoden ‘in mijn gereedschapskist’ om je verder te helpen. Het uitgangspunt blijft gelijk: je werkt vanuit een niet wetende houding met mensen die (eventueel met wat extra hulp) de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun proces. 

Sommige mensen komen met een begeleidingsvraag bij me. Die hebben niet perse een duidelijk coach doel, maar willen eens in de zoveel tijd een sessie over de dingen waar ze in het leven tegenaan lopen. Ook dat bied ik aan, aansluitend bij wat jij nodig hebt. Een voorbeeld daarvan is het begeleiden van een transitie fase. Maar het kan ook zo zijn dat je na een coach traject het prettig vindt om zo af en toe nog een sessie te doen.